DINE SPØRGSMÅL OG SVAR

Dine spørgsmål og svar

hvilke køretøjer må køre på motorveje

hvilke køretøjer må køre på motorveje

Færdselsloven § 42 – § 43 a Indholdsfortegnelse ... ; Færdselsloven § 42 – 43 a § 42. På andre veje end motorveje og motortrafikveje må køretøjers hastighed ikke overstige følgende grænser: 1) i tættere bebygget område: 50 km i timen, 2) uden for tættere bebygget område: 80 km i timen. Stk. 2. På motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen. Stk. 3. På motortrafikveje må hastigheden ikke overstige 80 km i timen. 1999-2000 - L 263 (som fremsat): Forslag til lov om ... ; Der gives hermed mulighed for at fravige bestemmelserne i § 43, stk. 2, 1. pkt., og stk. 3, hvoraf fremgår, at de pågældende køretøjer maksimalt må køre 70 km/t på bl.a. motorveje. Bemyndigelsen tænkes udnyttet således, at der på motorvejsnettet indføres en hastighedsgrænse på …
Færdselsloven § 42 – § 43 a Indholdsfortegnelse ... ; Færdselsloven § 42 – 43 a § 42. På andre veje end motorveje og motortrafikveje må køretøjers hastighed ikke overstige følgende grænser: 1) i tættere bebygget område: 50 km i timen, 2) uden for tættere bebygget område: 80 km i timen. Stk. 2. På motorveje må hastigheden ikke overstige 130 km i timen. Stk. 3. På motortrafikveje må hastigheden ikke overstige 80 km i timen. Færdselsregler i Norge - FDM – med dig på vejen ; Jul 26, 2021 · I de nordlige provinser (Nordland, Troms og Finnmark) er det dog er tilladt at køre med pigdæk fra 15. oktober. Pigdæk skal monteres på alle fire hjul, når de benyttes. Kommunerne Bergen, Oslo og Trondheim indført en afgift - en mærkat - for køretøjer, der kører med pigdæk. Læs mere om pigdæk i Oslo. Mere til din kør selv-ferie Se kortet: Her må du snart køre hurtigere | Politik | DR ; Aug 19, 2017 · Se kortet: Her må du snart køre hurtigere. Fartgrænsen vil blive sat op på i alt 220 kilometer vejstrækninger rundt om i landet. For at fremme mobiliteten på vejene foreslår regeringen i sit finanslovsudspil, som offentliggøres i slutningen af august, at øge hastighedsgrænsen på udvalgte landeveje fra 80 km/t til 90 km/t. Samtidig ... Afstandsmærker på motorveje ; Afstandsmærker på motorveje – effekt på hastighed og afstand mellem køretøjer Trafitec på hastighed og adfærd, er dage med nedbør (>1mm) forbigået i evalueringen. Nedbørsdata er hentet fra DMI gældende for de respektive regioner. Ingen før- eller efterperioder …