DINE SPØRGSMÅL OG SVAR

Dine spørgsmål og svar

hvorfor indbetaler jeg til 2 pension

hvorfor indbetaler jeg til 2 pension

Pension - Privatansatte | Kommunikation og Sprog ; Pension - Privatansatte. Hvor meget skal du indbetale? Som tommelfingerregel anbefaler KS, at du indbetaler 15 - 18 % af din løn. Brug PFAs model "Pensionstallet", hvis du er i tvivl om, hvor meget du skal spare op. Pensionstallet giver dig en indikation af hvilken andel af din løn, du har til rådighed som pensionist, hvis du bruger pengene ... Længere levetid + nye samfundsforudsætninger = lavere pension ; 29/11/2018 · For lidt siden kunne jeg – lidt populært sagt – regne med, at 1 indbetalt krone blev til 2 kroner, mens jeg nu skal regne med, at den kun bliver til 1 krone og 90 øre. Men i min optik ændrer det ikke på, at det er rigtig vigtigt at spare op til pension. Så KS’ anbefalinger i den henseende ændrer sig ikke.
5, 10 eller 15 år til pension: Det skal du overveje - Bolius ; 2/07/2020 · 5, 10 eller 15 år til pension: Det skal du overveje. Planlægning er nøgleordet for at få det liv som pensionist, du drømmer om. Læs her, hvad du bør gribe fat i allerede nu. Ajourført d. 2. juli 2020. Livet som pensionist kan være svært at forberede sig på mange år i forvejen. Længere levetid + nye samfundsforudsætninger = lavere pension ; 29/11/2018 · For lidt siden kunne jeg – lidt populært sagt – regne med, at 1 indbetalt krone blev til 2 kroner, mens jeg nu skal regne med, at den kun bliver til 1 krone og 90 øre. Men i min optik ændrer det ikke på, at det er rigtig vigtigt at spare op til pension. Så KS’ anbefalinger i den henseende ændrer sig ikke. Hvad er arbejdsmarkedsbidrag? Læs svaret her. - eJura.dk ; 3/09/2015 · Jeg tror mange på førtidspension og pension Betaler am-bidrag. Men loven siger sådan. Der skal ikke betales AM-bidrag af førtidspension, da førtidspensionen ikke er omfattet af bidragspligten i AMBL § 2. Personer, der modtager førtidspension, og som indbetaler ATP, skal betale AM-bidrag af ATP-beløbet, jf. AMBL § 2… Manglende ATP regulering | HOD ; 8/03/2021 · For mange er pension noget, der er langt ude i fremtiden, og Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) endnu længere, for den kommer først til udbetaling, når man bliver folkepensionist. Ikke desto mindre sker der løbende indbetaling af bidrag til ATP. Arbejdsgiver indbetaler 2/3 og den ansatte 1/3.